Kursus Kompetensi Pengurusan Buangan Terjadual bagi Perkhidmatan Bengkel Automotif

Objektif

Mematuhi keperluan seksyen 49A (1(b)) orang yang berwibawa (Competent Person).

Menyampaikan ilmu pengathuan teori dan amali mengenai pengurusan buangan terjadual di dalam perkhidmatan bengkel automatif bafi penyelenggaraan dan baik pulih kenderaan bermotor.

Kelayakan Minimum

  • Fasih berbahasa Malaysia
  • Telah tamat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannye
  • Berumur 18 tahun dan keatas
  • Mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman bekerja didalam bengkel automotif